Kuva Oulun suistosta

Kaupunkimme on vahvoilla juurilla kiinni Oulujoen suiston saarissa ja rannoilla. Oulu on vuosisatojen kuluessa kehittynyt ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa vireäksi ja nykyaikaiseksi kaupungiksi. Rakennettu ympäristö ja maankohoamisrannikon luonto muodostavat monimuotoisen ja ainutlaatuisen kaupunkiympäristön, jota ei ole missään muualla.

Allekirjoita aloite Oulun kansallisen kaupunkipuiston puolesta. Kansallinen kaupunkipuisto turvaa oululaisuuden arvokkaan perinnön säilymisen. Aloite luovutetaan Oulun kaupungin päättäjille.

Tutustu näihin sivuihin ja lähde löytöretkelle etsimään oululaisuuden juuria.

[Kansallinen Kaupunkipuisto on kulttuuri-, luonnonmaisemien ja virkistysalueiden kokonaisuus, jota Oulun kaupunki sitoutuu säilyttämään ja hoitamaan. Kansallinen Kaupunkipuisto Oulujoen suistossa nostaisi esille ja auttaisi siirtämään oululaisuuden merkittävimpiä piirteitä ja arvoja tuleville sukupolville. Suomessa on kuusi kansallista kaupunkipuistoa.]

Kaupunkipuiston mahdollinen rajaus

Allekirjoita aloite Oulun kansallisen kaupunkipuiston puolesta.