Ihmisiä ja toimintaa

Nykyisen Oulujoen suun alueella ensimmäisinä asuneet ihmiset kalastivat, metsästivät ja kävivät kauppaa. Asutus lisääntyi vakautta turvanneen Oulun linnan rakentamisen myötä. Kauppa, toimeliaisuus ja asukasluku alkoivat kasvaa merkittävästi Oulun kaupungin perustamisen (1605) jälkeen. Oululaisten pyrkimykset, tekeminen ja matka tulevaisuuteen nivoutuvat jokisuiston luontoon ja elinkeinoihin, luontaiselinkeinoista nykyajan ICT-teknologian, biotekniikan, hyvinvointipalvelujen jne. innovaatioihin ja kehittymiseen. Ja matka jatkuu.

Erityisen mielenkiintoista ja jokaista oululaista lähellä on myös tuotannollisen työn ulkopuolella tapahtunut. Oulun sydämessä, jokisuistossa, on elettiin ja eletään värikästä ja muistoja jättävää elämää.

Kerro oululainen tarina - osallistu, dokumentoi

Osallistu suiston elämänpiirin kuvaamiseen. Kerro elämästä jokisuistossa kirjoituksin, kuvin, videolla, äänitteillä, ... Lisäämme kertomuksesi näille sivuille. Ota yhteys tai 045 639 5311.

Tämä kategoria ei sisällä artikkeleita. Mikäli alakategorioita näkyy tällä sivulle, ne voivat sisältää artikkeleita.