Kansallisessa kaupunkipuistossa on Oulun paras tarina

Se on tarina Oulujoen suistossa luonnon kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa eläneistä ihmisistä. Se on unelmien ja pyrkimysten, ihmisen toiminnan synnyttämää kerrostumaa muuttuvissa luontoympäristöissä. Tarinaa oululaisista on kerrottu jo vuosisatojen ajan ja kerrotaan yhä. Kertomusten aiheet vaihtelevat, mutta yhteistä niissä on oululaisuus, jota ei ole missään muualla.

Kansallinen kaupunkipuisto Oulussa avaa ja auttaa säilyttämään oululaisuuden tarinan, jota haluamme kertoa nyt ja tulevaisuudessa. Kansallisen kaupunkipuiston avulla me voimme siirtää tuleville sukupolville monimuotoisen luonto- ja kulttuuriympäristön.

Jotta saisimme Ouluun kansallisen kaupunkipuiston, kaupunkimme päättäjien täytyy tehdä ympäristöministeriölle hakemus  kaupunkipuiston perustamiseksi. Keräämme kaikilta oululaisilta, yksityisiltä ja yhteisöiltä tukea kansallisen kaupunkipuiston puolesta. Allekirjoita lomake ja kerro muillekin kansallisesta kaupunkipuistoaloitteesta.


Ympäristöministeriö on määritellyt kansallisen kaupunkipuiston perustamisen kriteerit. Kansallisen kaupunkipuiston täytyy täyttää alla mainitut 'tekniset kriteerit'.

Sisältö
Kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä luonnonalueita, kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden ymmärtämisen kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen sekä puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita.

Laajuus ja eheys
Kansallisen kaupunkipuiston tulee olla puisto- ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherrakenteeltaan niin yhtenäinen että sitä pitkin on mahdollista siirtyä kaupunginosasta toiseen.

Ekologisuus ja jatkuvuus
Ekologisessa mielessä on tärkeää, että alueelle muodostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia ekologisia käytäviä ja että se on jatkuva eli liittyy välittömästi kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai sitä ympäröivään maaseutuun.

Kaupunkikeskeisyys
Kansallinen kaupunkipuisto on osa kaupunkirakennetta. Olennaista on, että se alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä.