Luontoympäristö

Maankohoamisilmiö ja Oulujoen virtaus muuttavat alati suiston luontoa. Joki hakee uusia uomia ja syntyy uusia saaria. Myös kasvillisuus muuttuu nopeasti. Kehityskulkua, jossa merenrannan kasvit vaihtuvat metsäksi rannalta maalle siirryttäessä, kutsutaan sukkessioksi. Sukkessio on Oulujokisuistossa parhaiten nähtävillä Hietasaaren merenpuoleisilla rannoilla. Muutoksen voi nähdä jo yhden sukupolven aikana. Oulujoen tulvat ovat muovanneet perustan nykyisen suiston monimuotoiselle kasvillisuudelle. Vanhan huvilakulttuurin luoma elinympäristöjen mosaiikkimaisuus on lisännyt lajimäärää. Pihojen, niittyjen, metsien ja rantojen lajit viihtyvät kukin eri ympäristöissä ja entisistä pihapiireistä löytyy monenlaisia viljelykarkulaisia ja jokisuiston tiheissä metsissä viihtyy runsaslajinen linnusto.

Näytä # 
Otsikko Kirjoittaja
Oulujokisuisto – ainutlaatuista luontoa Kirjoittanut Super User