Rakennettu ympäristö

Elinkeinot ja asutus ovat synnyttäneet Oulujoen suiston rakennetun ympäristön erityispiirteet. Tärkeimmät tiet ovat lähes entisillä paikoillaan. Suiston saarilta ja joenrannan ruutukaava-alueelta löytyvät Oulun vanhimmat rakennukset ja rakennusten jäänteet. Pikisaaressa voi nähdä koosteen suistossa harjoitettujen elinkeinojen jättämistä jäljistä. Oulun vanhinta historiallista rakennusperintöä edustavat Linnansaaren linnan rauniot. Hietasaaren huvilarakennuksissa ja niiden pihapiireissä voi vielä nähdä ihmisen ja luonnon 1800-luvulla alkaneen vuorovaikutuksen jatkumisen ja kokea menneen ajan tunnelmaa.

Tämä kategoria ei sisällä artikkeleita. Mikäli alakategorioita näkyy tällä sivulle, ne voivat sisältää artikkeleita.